aanbod‎ > ‎

dans

Opleidingen in het domein Dans

EERSTE GRAAD TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD VIERDE GRAAD KORTLOPEND
6-7-jarigen Vanaf 8 jaar Vanaf 12 jaar Vanaf 15 jaar Vanaf 15 jaar
2 jaar 4 jaar 3 jaar 3 jaar 2 jaar
JongLeren met dans (1u) Danslab (2u) Danslab klassieke dans (2,5u) Danslab klassieke dans (3u) Specialisatie (2u)

(tabel niet duidelijk leesbaar?)


ROOSTER DANS


VAK EERSTE GRAAD

JongLeren met dans

Laat je speelse creativiteit de vrije loop en huppel en spring de wereld in van de klassieke en hedendaagse dans. Ontdek de ruimte, ontwikkel je houding en lenigheid tot je overloopt van dansplezier.

Leerlingen krijgen 1u per week les in groep. Dansplezier staat hierbij centraal. In deze lessen leert men speels en creatief, op leuke muziek, de basis van de klassieke en hedendaagse dans. Er is in de les voornamelijk aandacht voor een mooie houding, lenigheid, muzikaliteit, ruimtebeleving, lichaamsbesef en individuele artistieke ontplooiing. Naast het dansplezier worden de creatieve en sociale ontwikkeling wekelijks gestimuleerd.

Minstens twee keer per jaar krijgen de leerlingen de kans om zich te tonen op een podium om zo al van bij het prille begin podiumervaring op te doen.

In al onze lessen werken wij met een uniform omdat dit zorgt voor een samenhang. Het lesuniform kan de eerste les aangekocht worden (ca. €55). De leerling kan hier 2 jaar mee verder. Ook de dot in de haren is een must.

 

VAK TWEEDE GRAAD

Danslab

Voel de balletkriebels! Oefen kracht, lenigheid en coördinatie op basis van de klassieke ballettechniek. Zo worden passencombinaties en choreografieën een steeds grotere uitdaging. De dansen gaan van puur klassiek tot modern. Toon je talent in de grote tweejaarlijkse dansvoorstelling!

Leerlingen krijgen 2 keer 1u per week les in groep. Ze leren de klassieke bewegingspatronen aan de ‘barre’ en ‘au milieu’ en verwerven de elementaire verplaatsingspatronen zoals de huppelpas, galop, pas chassé, pas de polka, pas de valse, etc. Al deze elementen komen samen in dansante combinaties en choreografische momenten op wisselende muziek. Leerlingen verfijnen hun individueel inlevings- en expressievermogen. Minstens twee keer per jaar krijgen ze de gelegenheid zich te tonen op een podium. Om de twee jaar organiseert de academie een avondvullende dansvoorstelling in GC De Pit.

Per twee jaar kopen de leerlingen een nieuw uniform aan. Dat kan in de eerste les (danslab 1 en 2 ca. €45, danslab 3 en 4 ca. €65). Ook de dot in de haren blijft een must.

 

VAK DERDE EN VIERDE GRAAD

Danslab klassieke dans

Vanaf 12 jaar diep je de klassieke basistechniek creatief verder uit. Podiumuitstraling en expressie staan voorop. Met de nodige discipline en inzet bereik je de danstop. Later vormen de lessen ‘pointes’ een uitdieping van de techniek van het klassiek ballet. Het ‘op de tenen’ staan geeft je een elegantie alsof je boven het podium zweeft!

In de derde graad krijgen de leerlingen 2,5u les per week verdeeld over twee lessen (1u + 1,5u).

In de vierde graad krijgen de leerlingen 3u les per week (verdeel over 2 lesmomenten).

De fysieke conditie wordt verder ontwikkeld: lenigheid, weerstand, kracht, snelheid, uithoudingsvermogen. Leerlingen ervaren een steeds beter bewustzijn van houding, bewegingsbesef en besef van de eigen bewegingscapaciteiten met besef van spiertonus.

Met respect voor het eigen lichaam als instrument worden bewegingspatronen gecombineerd met posities van armen en hoofd. Ruimte en richting worden verder verkend.

Alle technische vaardigheden staan ten dienste van de affectief-artistieke ontwikkeling. Aangezien podiumuitstraling en expressie steeds belangrijker worden, vormt dit ook een essentieel onderdeel van de wekelijkse lessen. Discipline en inzet zijn nodig om tot een mooi resultaat te komen! Deze discipline komt ook terug in het uniform en het dragen van een klassieke balletdot tijdens de les.

Leerlingen krijgen minimaal tweemaal per jaar de gelegenheid zich te tonen op een podium. Elke twee jaar organiseert de academie een avondvullende dansvoorstelling in GC De Pit.

Het uniform voor de derde graad kost ca. €65 en voor de vierde graad ca. €60.

Pointes

De lessen ‘pointes’ vormen een uitdieping van de techniek van het klassiek ballet. Deze techniek vraagt om aangepast schoeisel, met vooraan een harde neus. Het ‘op de tenen’ staan geeft deze dans extra lichtheid en elegantie. Het is een balletvorm voor gevorderde dansers (vanaf graad III 2) met een sterke voet. Voldoende ervaring en de juiste fysiek zijn echt noodzakelijk om aan deze lessen deel te mogen nemen. Dit wordt met een kleine proef getest in het begin van het jaar.


VAK KORTLOPENDE OPLEIDING

Specialisatie       NIEUW!

Heb je nog niet genoeg aan de normale opleiding of ben je afgestudeerd en wil je graag nog verder?

Gedurende twee jaar, twee u/week, kan je je vervolmaken. Dat kan als je in de vierde graad zit en meer intens met dans wil bezig zijn of wanneer je bent afgestudeerd.

Je richt je gemotiveerde aanvraag aan de directie (hans.scholliers@buggenhout.be). In samenspraak met de betrokken leerkrachten en na een eventuele selectieproef beslist de directie of je wordt toegelaten.