aanbod‎ > ‎dans‎ > ‎

algemene artistieke bewegingsleer (AABL)

De academie biedt een serieuze opleiding voor al wie balletkriebels heeft.

We oefenen twee uur per week om de klassieke ballettechniek onder de knie te krijgen: kracht, lenigheid en coördinatie staan hierbij centraal. Naarmate we vorderen, leren we passencombinaties en worden de dansen die we instuderen een steeds grotere uitdaging.

Deze choreografieën gaan van puur klassiek tot modern. Met een goede klassieke basis proberen we de verschillende stijlen naar onze hand te zetten.

Naast techniek is ook expressie van groot belang. Tijdens opvoeringen en toonmomenten proberen we de twee te combineren en ons dansplezier naar het publiek over te brengen. Tweejaarlijks wordt er een grote dansvoorstelling  georganiseerd om ouders en vrienden de kans te geven onze technische vorderingen te volgen.

De opleiding start op 8-jarige leeftijd. Leerlingen die later starten of reeds balletervaring hebben, worden volgens niveau geplaatst na overleg met de leerkracht.

Uniforme balletkledij is verplicht en verkrijgbaar via de academie.

  • AABL: algemene artistieke bewegingsleer (de techniek)
  • AT: artistieke training (instuderen van choreografieën, werken aan expressie, …)

Leerkrachten