aanbod‎ > ‎muziek‎ > ‎

algemene muziekcultuur (AMC)

Eén van de belangrijkste doelstelling van het deeltijds kunstonderwijs sinds de invoering van de structuur van 1990 is de leerlingen een brede muzikale vormng te geven. Deze doelstelling werd mogelijk gemaakt doordat de leerlingen vanaf de middelbare graad kunnen kiezen voor één of meerdere opties. Elke optie bestaat uit minstens twee vakken die elkaar aanvullen. Het is precies deze complementariteit die een bredere muzikale vorming mogelijk maakt.

De AMC heeft tot doel de leerlingen nieuwsgierig en enthousiast te maken voor kunstbeleving in het algemeen en muziek in het bijzonder.
(bron: Leerplan Algemene Muziekcultuur - OVSG)

Praktisch

Om zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de belevingswereld van de leerlingen hebben we de lessen AMC als volgt gestructureerd.

In de eerste plaats hebben we een indeling per leeftijdscategorie gemaakt:

  • AMC jongeren - voor leerlingen van 12 tot 15à16 jaar
  • AMC volwassenen

Vervolgens hebben we per leeftijdscategorie de structuur van de lessen aangepast:

AMC jongeren

  • Het eerste jaar AMC is bedoeld voor de leerlingen van de middelbare graad 1. De inhoud van de lessen gaat voornamelijk over de parameters van de muziek (toonduur, toonhoogte, toonsterkte, klankkleur) en over eenvoudige muzikale vormen.
  • Het tweede en derde jaar AMC jongeren ligt de klemtoon vooral op muzikale vormen en genres (sonate, concerto, symfonie, ...) en maak je kennis met de verschillende stijlperiodes in de muziek én met een aantal bekende componisten.

AMC volwassenen

Een graadsklas voor deze specifieke leeftijdscategorie. In plaats van wekelijks 1u les, worden de lessen tweewekelijks gegeven (2u).

Leerkrachten

Lesrooster

Voor een overzicht van de lesmomenten, kan je het uurrooster raadplegen.