aanbod‎ > ‎

woordkunst-drama

Opleidingen in het domein Woordkunst-drama

EERSTE GRAAD TWEEDE GRAAD DERDE GRAAD VIERDE GRAAD KORTLOPEND
6-7-jaringen vanaf 8 jaar vanaf 12 jaar
en volwassenen
vanaf 15 jaar
en volwassenen
vanaf 15 jaar
en volwassenen
2 jaar 4 jaar 3 jaar 3 jaar 2 jaarJongLeren met woord (1u)Woordatelier (1u)Woordlab (2u)
SPELTHEATER SPECIALISATIE
Dramalab (1u)
Theater (1u)


Specialisatie (2u)
VERTELTHEATER
Dramalab (1u)
Verteltheater (1u)
SPREEK- EN VERTELTHEATER
Dramalab (1u)
Spreken en presenteren (1u)
THEATERMAKER

Dramalab (1u)
Improvisatietheater (1u)

of

Dramalab (1u)
Cabaret en Comedy (1u)

of

Dramalab (1u)
Figurentheater (1u)

(tabel niet duidelijk leesbaar...?) 


ROOSTER WOORDKUNST-DRAMA


VAK EERSTE GRAAD

JongLeren met woord

Goed met woord begonnen, is half gewonnen! Knutsel en fantaseer met gewone en knotsgekke woorden. Zwem in een woordbad vol rijmpjes, tekstjes, dialoogjes en spreekspelletjes. Laat de woorden bubbelen, biebelen en babbelen tot het woordbad overloopt van praatplezier!

Leerlingen krijgen 1u per week les in groep. Spelplezier staat hierbij centraal. Minstens twee keer per jaar krijgen de leerlingen de kans om zich te tonen op een podium om zo al van bij het prille begin podiumervaring op te doen.

 

VAK TWEEDE GRAAD

Woordatelier

Sta je graag voor een publiek? Kan jij het goed uitleggen, of rijmen misschien, of wil je dat leren? Dan is het woordatelier echt iets voor jou want hier mag je spreken, spelen en vertellen. Of je verkleden kan ook. Misschien word je plots een hond, een boom of een fles melk? Samen gekke bekken trekken en toch niet op je bek gaan. Hoe doe je dat?

Leerlingen krijgen 1u per week les in groep. Spelplezier staat ook hier voorop. Tegelijkertijd leren ze de basisprincipes van een goede stemtechniek: adembeheersing, stemgeving, resonantie, articulatie, aandacht voor woord- en zinsaccent, ... Er is aandacht voor het streven naar een juiste uitspraak en uitbreiding van het taalvermogen. Dat gebeurt al spelend aan de hand van oefeningen, lezen van tekstjes en speloefeningen.

Leerlingen worden zich bewust van hun lichaam en leren zich daarmee expressief uitdrukken. Tijdens rollenspelen en improvisaties leren ze luisteren, kijken, aanvoelen, samenwerken, afspraken maken en vergroten ze hun spreekdurf. Dit alles in relatie met en respect voor hun medespelers en het publiek. Regelmatig wordt de concentratie en het geheugen getraind aan de hand van tekstjes die de leerlingen uit het geheugen leren en vertolken. Minstens tweemaal per jaar tonen leerlingen hun kunnen op een podium. Ouders, grootouders, familie en vrienden zijn dan van harte welkom.

Wat denken leerlingen er zelf over? Dat kunnen ze best in eigen verwoordingen vertellen:

"In een klas vol kleuren verhaaltjes vertellen. Samen repeteren, gedichten lezen en die op het podium brengen." (eerstejaars)

"Woordatelier is...woord, cool, toneel spelen, plezier maken, voor ons heel leuk, lol maken, leren articuleren, samen zijn." (eerstejaars)

"Woordatelier is voor mij een leuke klas waar je allerlei avonturen kan beleven. Het is keileuk!" (Cathy, derdejaars)

"Woordatelier is een hele leuke groep waar je je keer op keer amuseert. Je leert er mooie klanken uitspreken, je speelt toneel, leest gedichten...je verveelt je geen minuut." (Femke L., derdejaars)

"Woordatelier is 'Avontuurlijke Voorbaarlijke Voordracht'. Net als stikstofdioxide bij heet water (een knal voor wie het niet weet...). Dus...zeker doen!" (Jens, derdejaars)

Filmpjes

Bekijk enkele filmpjes die gemaakt werden in en door de klassen:
Elke avond - eerste jaar
Monster - tweede jaar
Nachtpost - derde jaar
Al die huizen - vierde jaar


VAK DERDE GRAAD

Woordlab

Proef van de wondere woordwereld! Leer je stem kennen en juist gebruiken zodat je voor iedereen verstaanbaar bent. Via spreek-opdrachten en improvisaties ontdek je dingen bij jezelf die je nooit had kunnen vermoeden. Beleef spelplezier bij het vertolken van een toneelstuk. Leer samenspelen met anderen. Hoe overtuig je het publiek? Kom te weten wat je het beste ligt: proza, toneel of poëzie?

Leerlingen hebben 2u per week les. Dat kan in grotere en kleinere groepjes.

De technische vaardigheden uit de tweede graad worden verder uitgewerkt. Spreektechniek en expressie worden verder verkend en uitgediept. Er is aandacht voor tekstanalyse, het bewust en op een geloofwaardige en natuurlijke manier leren spreken. Lichaamsexpressie en het ontwikkelen van non-verbale communicatie komen ruim aan bod.

In de lessen wordt de creatieve verbeelding gestimuleerd en zoeken we naar authenticiteit, spontaneïteit, directheid en ontwikkelen van durf.

Improvisatie-oefeningen scherpen de concentratie. Ruimtebesef en parameters van beweging komen al doende aan bod. Samenspelen is een must.

Leerlingen treden minstens tweemaal per jaar op.

 

VAKKEN VIERDE GRAAD

Theater

Samen theater maken is fantastisch. Personages uit een toneelstuk tot leven wekken is puur spelplezier! We buiten alle speltechnieken uit zodat ze geen geheimen meer voor jou kennen! Zet je eerste stappen op de theaterscène, maak in groep een theatervoorstelling en geniet!

Spelplezier blijft aan de basis liggen van de opleiding. Er is blijvende aandacht voor techniek (articulatie, stembeheersing, fonetiek), lichaamstaal, verschillende taalniveau’s, natuurlijke verbale en non-verbale zeggingskracht. Elementaire speldomeinen worden uitgediept: de speler en zichzelf, de speler en medespeler, de speler en toeschouwer. Belangrijk hierbij is het uitpuren van emotie. Het creëren van een rol door middel van verschillende soorten tekstmateriaal, scenische vormgeving, kennismaking met een aantal productionele aspecten van theater, de confrontatie met een publiek, ... zijn aspecten die de opleiding rijker maken. Minimaal tweemaal per jaar staan de leerlingen op een podium. Het einde van de opleiding wordt afgesloten met een volwaardige theaterproductie.Verteltheater

Hoe breng je een tekst op een podium zodat het publiek aan je lippen hangt? Jongleer met de theatertrucjes. Speel met je stem en lichaam. Verover de tekst door een juiste ademhaling, spanning, focus, uitspraak en timing en krijg je publiek op de knieën!

Naast de blijvende aandacht voor techniek (articulatie, stembeheersing, fonectica), lichaamstaal, natuurlijke verbale en non-verbale zeggingskracht blijft het spel- en vertelplezier een uitgangspunt. Leerlingen leren zelfstandig teksten kiezen en een woordprogramma samenstellen. Er wordt gewerkt aan analyse en interpretatie van teksten. Via experimenteren met verschillende vormen van tekstoverdracht komt elkeen tot een persoonlijke vorm en presentatie.

Begrip, beleving en inleving in de teksten en expressie krijgen bijzondere aandacht. Confrontatie met het publiek en scenische vormgeving zijn belangrijke elementen.

Leerlingen staan minstens tweemaal per jaar op een podium.

Spreken en presenteren

Wil je graag voor publiek spreken maar je voelt je toch wat onwennig op een podium, op je werk of op school? Hoe zorg je ervoor dat je publiek niet afhaakt als je iets vertelt? Bouw je verhaal interactief op en spreek met je hele lichaam zodat jouw boodschap iedereen overtuigt!

Ook hier blijvende aandacht voor techniek, lichaamstaal en de verschillende taalniveau’s. In de eerste plaats wordt het ‘spreken’ op zich uitgediept. Verschillende elementen worden onderzocht: interactie met het publiek, spanning en ontspanning, het voorlezen, improvisatie, geëngageerd spreken: overtuigen, aansporen, informeren. Persoonlijke ervaring en persoonlijke mening werpen gewicht in de schaal.

Het bewust worden van de elementen van een ‘gesprek’: luisteren en spreken aan de hand van een babbeltje, een debat, een discussie, een vraaggesprek, ... Ten slotte het geven van ‘presentaties’ aan de hand van spreek- en gesprekstechnieken, afhankelijk van je eigen interessesfeer en de samenstelling van de groep. Minimum tweemaal per jaar toont de leerling zichzelf in een aangepaste setting.

Dramalab

Hou je van theater en wat daar allemaal bij komt kijken? Wat vertellen de makers? Hoe komt het dat je zo geraakt bent na het bijwonen van een voorstelling? Wat inspireert je? Samen ontrafelen we alle theatergeheimen en ontdekken unieke performances.

Improvisatietheater       NIEUW!

Leer alle kneepjes van de improtechnieken en ga er mee aan de slag. Codewoorden zijn: durf, teamgeest, spontaniteit, vertrouwen, fantasie en let op: wees altijd alert! Beleef impro’s als een mentale theatersport: hoe meer je traint en oefent hoe beter het lukt!

Vrij improviseren….ken je die uitdrukking? Vrij improviseren in je werk, leven en liefde.

Schep een volledig nieuwe wereld. Zonder vooroordelen, los van verwachtingen, los van tijd.

Improviseren wil zeggen dat je open staat voor alle zijwegen terwijl je je op de hoofdweg bevindt.

Als normaal mens heb je de neiging om rechtdoor te gaan, niet naar de zijwegen te kijken, als improvisatiemens weet je dat DAAR net de pracht en praal van het leven ligt. GO!

Cabaret en comedy       NIEUW!

Wil je ook schitteren met je unieke verhaal? Verfijn je speeltechniek en neem het publiek op sleeptouw. Hoe kan je ze overdonderen met opéénvolgende lachsalvo’s? Ga solo en onderzoek de mogelijkheden en de valkuilen want comedy is veel meer dan een mop tappen voor veel volk!

Comedy/cabaret is PUNK! Het is de laatste echte vorm van anarchie op een podium.

Speel je graag in op actualiteit? Ben je een krantenwurm?

Leer als comedian intelligente en onderbouwde meningen spuien over hedendaagse politiek en dramatiek. Volg je instinct!

Combineer muziek met tekst in een hedendaagse context, kunstzinnig en met een engagement om u tegen te zeggen. Geen muziek? Ook goed! Wees een rebel met woorden, speelsheid, en met lichaamstaal.

Vertel je verhaal… uniek!

Figurentheater       NIEUW!

Treed binnen in de wondere wereld van het figurentheater. Wek in een handomdraai dode objecten tot leven en blaas ze jouw levensadem in. Hoe speel je geloofwaardig met theaterfiguren? Verken de duizend mogelijkheden van het poppen-en figurentheater!

In de lessen leer je hoe je figuren laat ademen en leven inblaast. Je oefent spreektechnieken met behulp van de figuren. Je verkent verschillende manipulatietechnieken zoals maskers, bekpoppen, handpoppen, handgreeppoppen, lichaamspoppen, lichaamsmaskers, marionetten, schimmen, stokpoppen, staafpoppen, stangpoppen, … Je leert je eigen zeggingskracht te vergroten met behulp van figuren.

Je bezoekt schitterende figurentheatervoorstellingen en je gaat in gesprek met de makers, hun passie en hun visie. Je krijgt een kijkje in de coulissen van het hedendaagse en traditionele figurentheater zoals je het nog nooit eerder zag.

Specialisatie      NIEUW!

Heb je nog niet genoeg aan de normale opleiding of ben je afgestudeerd en wil je graag nog verder?

Gedurende twee jaar, twee u/week, kan je je vervolmaken in een bepaalde discipline. Dat kan als je in de vierde graad zit en meer intens met de materie wil bezig zijn of wanneer je bent afgestudeerd in een bepaalde optie van de academie.

Je richt je gemotiveerde aanvraag aan de directie (hans.scholliers@buggenhout.be). In samenspraak met de betrokken leerkrachten en na een eventuele selectieproef beslist de directie of je wordt toegelaten.