algemene info‎ > ‎

lerarenraad

In de lerarenraad van de academie zetelen een aantal leerkrachten, iemand van de administratie en de directeur. Op regelmatige basis - gemiddeld eens in de maand - komt de lerarenraad samen. De lerarenraad is het orgaan dat tussen de directie enerzijds en de leerkrachten en leerlingen anderzijds staat. Ze werkt mee aan het uitbouwen van de visie en het pedagogisch project van de academie. Verder staat ze mee in voor de praktische organisatie van de academie en haar activiteiten.

Leden:

  • Birgit Hannes
  • Hans Scholliers - directeur
  • Ludwig Van Gijsegem
  • Kristien Van Riet
  • Marie-Christine Van Weyenbergh
  • Willem Verheyden
  • Wendy Van Damme (administratie)