algemene info‎ > ‎

schoolbestuur

De gemeenteraad, als hoogste orgaan in het gemeentebestuur, is de inrichtende macht van de academie, neemt de belangrijkste beslissingen en heeft de volheid van bevoegdheid. Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de academie. De verantwoordelijke schepen is de schepen van kunstonderwijs Jan Jacobs.