inschrijven

Inschrijven in de academie gebeurt per schooljaar. Een schooljaar loopt gelijk met het gewone voltijds onderwijs, start op 1 september en loopt tot 30 juni.

Om het nieuwe schooljaar vlot te kunnen starten, vragen we om je reeds in te schrijven op het einde van het vorige schooljaar.

Inschrijvingsdata

Vanaf vrijdag 16 juni t.e.m. 5 juli en opnieuw vanaf zaterdag 26 augustus.

  • Ma, di, do en vrij telkens van 16u tot 19u
  • Woe van 14u tot 19u
  • Za van 9u-13u


Uurroosters 2017-2018

kan je hier vinden

Inschrijvingsgeld 2017-2018

Het inschrijvingstarief wordt bepaald door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en bedraagt voor het komende schooljaar:

€ 65 voor jongeren (-18j)
€ 42 reductietarief voor jongeren (-18j) (als meer leden van eenzelfde gezin zich inschrijven of als de jongeren ten laste zijn van een volwassene uit de categorieën volwassenen die voor het verminderd tarief in aanmerking zouden komen (zie hieronder) of voor de inschrijving in een tweede of derde studierichting)
€ 307 voor volwassenen (+18j)
€ 129 reductietarief voor volwassenen (+18j) (werklozen, gehandicapten, personen met een bestaansminimum, politieke vluchtelingen, jongeren tot 24 jaar en personen ten laste van deze vijf categorieën)

Om allerlei onkosten te dekken (bijdrage voor SEMU, schoolagenda, kopies, aankoop boeken en partituren, materiaal en infrastructuur, pedagogisch-didactische uitstappen, projecten, e.a.) wordt bovenop het inschrijvingsgeld een bijdrage van € 20 (€ 30 voor niet-inwoners van Buggenhout) gevraagd.

Wij vragen om ongeveer een kwartier uit te trekken voor de inschrijving.

Gelieve rijksregisternummer (strookje mutualiteit of identiteitskaart) mee te brengen bij een eerste inschrijving.

Betalingen graag met Bancontact.


subpagina: reducties

Subpagina''s (1): reducties